Nutricia toetab sõltumatut uurimistööd COVID-19 patsientide paranemise toetamiseks

Nutricia rahastab ühe miljoni euroga 16 riigis toimuvat meditsiinitöötajate algatatud uurimistööd, mille eesmärk on parandada pärast rasket COVID-19 infektsiooni haiglast lahkuvate patsientide toitumisalast hooldust

„On vähe praktilisi kliinilisi juhiseid toitumise kohta COVID-19-st paranemisel – kuigi see võib mõjutada paranemisaega ja inimeste võimet jälle enda jaoks oluliste asjadega hakkama saada. Täna kasutatakse COVID-19-st taastuvate patsientide toitmise juhtimisel tõendeid, mis on kogutud teiste haiguste all kannatavatelt patsientidelt, kuid nende paranemise soodustamiseks on vajalik täiendav uurimine.“

Arst ja teadlane dr E Cereda, Clinical Nutrition and Dietetics Unit Foundation IRCCS Policlinico San Matteo in Pavia, Itaalia

Lugege dr Cereda isiklikke mõtteid COVID-19 patsientidega töötamisest, toitumise rollist ja täiendavate uuringute vajadusest. Dr Cereda töötab ühes tervishoiuasutuses, kellele Nutricia on eraldanud vahendid iseseisvaks uurimistööks toitumise juhtimisest COVID-19 patsientide paranemisteekonnal.

Patsientide taastusravi tulemuslik juhtimine pärast haiglast väljakirjutamist

Maailma Terviseorganisatsioon kuulutas koroonaviiruse pandeemiaks 11. märtsil 2020. Sellele järgnenud kuudel on meditsiinikogukond hakanud COVID-19 nakkuse sümptomeid, omadusi ja ravivõimalusi paremini mõistma. Kuid on vaja uurida lähemalt võimalusi, kuidas patsientide taastusravi pärast haiglast väljakirjutamist tulemuslikult juhtida, eriti nende patsientide puhul, kes raske haiguse tagajärjel on pikka aega haiglas/IRO-s viibinud.

Kuigi on ilmnenud, et ravitoit aitab kliinilisi tulemusi parandada1,2, elukvaliteeti tõsta1,2 ja inimestel varem haiglast välja saada,2 ei nähta seda erinevate haiguste ja seisundite puhul alati patsientide hooldamise süsteemi lahutamatu osana. Õigupoolest saab vaid üks haiglapatsient kolmest vajalikku toitumisalast hooldust3. See probleem on praeguse pandeemia käigus veelgi olulisemaks muutunud, kuna COVID-19-t seostatakse pikaajalise IRO-s viibimise tõttu toitumisriskiga4. On teada, et nendel patsientidel tekib mitmesuguseid füüsilisi ja emotsionaalseid probleeme,5 mis võivad veelgi pärssida nende võimet täielikuks paranemiseks vajalikke toitaineid saada.

Vajadus praktiliste tõendite järele

ESPEN (European Society for Parenteral and Enteral Nutrition) andis välja praktilise juhendi COVID-19 nakkusega patsientide alatoitumuse ennetamise, diagnoosimise ja ravi kohta6. Selles on tõstetud esile vajadust tagada alatoitumusega patsientide toitumise järjepidev juhtimine pärast haiglast väljakirjutamist, kasutades individuaalseid toitumiskavasid ja suukaudseid toidulisandeid (ONS), kui need on näidustatud6. Täna põhineb toitmise juhtimine olemasolevatel alatoitumuse teemalistel teadmistel, kuid praktilisi tõendeid COVID-19 patsientide kohta praeguseks pole.

Nutricia käivitab programmi NutriCOVer, et toetada sõltumatut uurimistööd ja toitumisalaste juhiste koostamist paranevate COVID-19 patsientide jaoks

Nutricia käivitatud programmi NutriCOVer eesmärk on hankida rahastusprogrammi kaudu COVID-19 patsientide paranemist puudutavaid teadmisi ja rakendada neid praktikas. Programmiga eraldatakse üks miljon eurot sõltumatute uurijate juhitavate uuringute jaoks, mis keskenduvad toitumisvajadustele ja alatoitumusega toimetulekule pärast haiglast väljakirjutamist ja raskest COVID-19 infektsioonist paranemise ajal. Meie eesmärk on parandada selle programmi kaudu teadmisi toitumisvajadustest, uurida toitumisalaste sekkumisviiside kasu ja toetada parimaid praktikaid ning tõenduspõhiste kliiniliste juhiste ja toitumisalaste lähenemisviiside väljatöötamist selle haavatava patsiendirühma jaoks.

„Tervishoiuspetsialistide sõltumatute uuringute toetamise kaudu ja annetades tervishoiuorganisatsioonidele ravitoitu loodame aidata patsientidel COVID-19-st taastuda ning toetada kogu maailma tervishoiusüsteeme, tagades paremad tulemused.“

Patrick Kamphuis, Senior Medical Affairs Director, Nutricia

Lisaks sellele loob 16 riiki hõlmav programm NutriCOVer raamistiku eraldi algatustega tegelevatele uurijatele, korraldades näiteks üritusi, kus esitletakse uurimistulemusi ja arutatakse leidude ning andmete üle, millest esimene on plaanis sel sügisel.

Pressiteade uute uurimisalgatuste kohta
Lugege pressiteadet Nutricia toetatavate uute uurimis- ja abialgatuste kohta raske COVID-19-ga patsientide paranemise toetamiseks.
Lisateave

Ravitoidu roll Lydia paranemisteekonnal COVID-19-st

Mu poeg ütles mulle: „Ema, mingil hetkel ma mõtlesin: mis minust saab, kui sa ära sured?“ Ükski ema ei taha sellist asja kuulda. Lydia Schaap, hooldaja – paranemas COVID-19-st Lydia lugu „Kui COVID-19 algas, tundsin, et hooldekodu hooldajana on minu kohus teiste eest hoolitseda. Kuid õige pea sain ka ise nakkuse. Ärkasin pärast topeltvahetust hommikul …

Lugege lisaks

Ravitoit ja COVID-19 patsientide taastumine

Ravitoit võib väga mitmesuguste seisundite ja haigustega patsientide puhul kliinilist tulemust ja elukvaliteeti positiivselt mõjutada. Kuid ravitoitu ei peeta alati patsientide ravimise ja taastumisprotsessi lahutamatuks osaks – täna saab vaid üks patsient kolmest vajalikku toitumisravi[1]. Toitumisravi vajadus pärast haiglast väljakirjutamist jääb sageli tähelepanuta. Muidugi on uue haiguse (nagu COVID-19) puhul vähe praktilisi kliinilisi juhiseid toitumisravi …

Lugege lisaks