Ketogeense toitumise roll epilepsia korral

Epilepsia on kõige levinum närvisüsteemi haigus, mis mõjutab Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel umbes 1% kõigist maailma inimestest¹. Juba umbes 100 aastat on ravimiresistentse epilepsia kontrolli all hoidmiseks kasutatud ketogeenset toitumist. Kuni 1920ndateni oli õige toitumine peamine epilepsia kontrollimiseks kasutatav vahend, kuid pärast epilepsiavastaste ravimite turuletulekut selle kasutamine vähenes. 1990ndatel mõisteti aga, et ketogeenne toitumine on hea lahendus raskesti ravitava epilepsia korral ning huvi selle vastu kasvas taas.

Ravimiresistentse epilepsia korral ei aita ravimid krambihooge ära hoida.

Kuidas ketogeenne toitumine toimib?

Enamik epilepsiaga patsientidest saab abi epilepsiavastastest ravimitest2. Kuid neile 30–40% patsientidele, keda ravimid ei aita3, võidakse soovitada ketogeenset toitumist. Kuigi ketogeense toitumise toimet ei mõisteta siiani täielikult, aitab see tõhusalt krambihoogude arvu vähendada või isegi neid täielikult ära hoida4–8.

Ketogeenne toitumine tähendab palju rasva ja vähe süsivesikuid sisaldava toidu tarbimist, mis tagab, et saadakse piisavalt valke. 

Paastumisele sarnase ainevahetuse esilekutsumisega hakkab ketogeenselt toituva patsiendi keha peamiselt rasva põletama, selle asemel, et kasutada tavalisemat energiaallikat glükoosi9. On erinevaid ketogeense toitumise tüüpe, näiteks tihtipeale soovitatav klassikaline ketogeenne toitumine (ehk inglise keeles classical ketogenic diet) või keskmise ahelaga triglütseriidide põhine toitumine (inglise keeles medium-chain-triglyceride diet), mille mõlema tõhusust krambihoogude vähendamisel on kliiniliste uuringutega tõestatud5,7,8.

Viimastel aastatel on arstid hakanud õiget toitumist pidama tõhusaks ravimiresistentse epilepsia kontrolli all hoidmise vahendiks, mida kaalutakse nüüd juba varasemas ravietapis9.

Ravimiresistentse epilepsiaga patsientide elukvaliteet
Patsientide vanemaid küsitletakse erinevate epilepsia ravivalikute osas, eriti epilepsiavastaste ravimite ja ketogeense toitumise osas, ning tihti uuritakse, kuidas see nende pere elukvaliteeti mõjutab. 2018. aastal viidi Ühendkuningriigis 52 ravimiresistentset epilepsiat põdeva lapsega perekonna seas läbi vanemate arvamusi vaatlev uuring. 

Meie tooted epilepsiat põdevatele patsientidele

Nutricia alljärgnevalt toodud tooted on mõeldud haiguste ja seotud terviseseisundite toitumisega kontrolli all hoidmiseks ning seetõttu tuleks neid kasutada tervishoiutöötaja järelevalve all.

Millal kasutatakse ketogeenset dieeti?

Epilepsia on kõige tavapärasem neuroloogiline haigus, mille levimuseks hindab Maailma Tervishoiuorganisatsioon umbes 1% maailma rahvastikust¹. Ketogeenset dieeti kasutati ravimresistentse epilepsia raviks juba peaaegu terve sajandi. Dieet oli kuni 1920. aastateni epilepsia ravis eelistatud ravimeetodiks, kuid selle kasutamine vähenes epilepsiaravimite kasutuselevõtu järel. Arusaam ketogeensest dieedist kui võimalikust ravimeetodist raskesti ravile alluva epilepsia korral on alates 1990. …

Lugege lisaks