Mis on SYNEO™ ja kuidas see toimib?

Kõik lapsed soovivad ennastunustavalt avastada maailma– seega on oluline toetada nende immuunsüsteemi kujunemist. Meie SYNEO™ segu sisaldavad  lehmapiimavalgu allergia korral kasutatavad tooted  sisaldavad meie ainulaadset  pre- ja probiootikumide segu, mille koos toimimine  tasakaalustab seedetrakti mikrobiootat  ning seeläbi toetab immuunsüsteemi kujunemist  ja pikaajalist tervist [1-5].

Lugege lisaks seedetrakti ja immuunsuse kohta 

Viited 1. Kunz C et al. Annu Rev Nutr. 2000;20(1):699–722. 2. Oozeer R et al. Am J Clin Nutr. 2013;98(2):561S–571S. 3. Nutricia. Data on file. 4. Cuello-Garcia et al. World Allergy Organ J. 2016;9:10. 5. Martin R et al. Benef Microbes. 2010;1(4):367–382. 6. Soto et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014;59(1):78–88. 7. Matsuki T et al. Appl Environ Microbiol. 1999;65(10):4506–4512. 8. Mikami K et al. Pharmaceuticals. 2012;5(6):629–642. 9. Inoue Y et al. Biol Pharm Bull. 2009;32(4):760–763. 10. Hougee S et al. Int Arch Allergy Immunol. 2010;151(2):107–117. 11. Hattori K et al. Arerugi. 2003;52(1):20–30. 12. Taniuchi S et al. 2005;5(2). The Journal of Applied Research. (2005):387. 13. Akiyama K et al. Acta Neonatol Jpn. 1994;30:257–263. 14. Yamada T et al. Acta Neonatol Jpn. 2002;38:294. 15. Patole SK et al. PLoS One. 2016;11(3):e0150775. 16. Schouten B et al. J Nutr. 2009;139:1398–403.

 

SYNEO™ baseerub 10 aastat kestnud teadusuuringutel, mis hõlmasid 1 500 imikut. SYNEO™ tasakaalustab seedetrakti mikrobiootat, mis muudab selle sarnasemaks tervete, rinnapiimatoidul imikute mikrobiootaga ja need imikud vajasid vähem ravi antibiootikumidega, neil esines vähem infektsioone ning nendest tingitud hospitaliseerimisi (Neocate SYNEO uuringute kõrvalmõjude hindamisel) [1-4].

On aeg vaadata SYNEO™ ’d värske pilguga ja teha rohkem, kui vaid sümptomite leevendamine.

Mida ütlevad teadusuuringud?

SYNEOTM pre- ja probiootikumid

SYNEO™ on meie unikaalne pre-ja probiootikumide segu, mis koos toimimisel toetavad immuunsüsteemi. [1-3].

  • meie usaldusväärsed prebiootiliste oligosahhariidide segud, scGOS/lcFOS (9:1) või scFOS/lcFOS (9:1), mis toimivad kasulike bakterite toiduna[8]. SYNEO™ prebiootikume on uuritud üle 30-s teaduslikus uuringus[9] ja on tõestatud, et need toetavad seedetrakti mikrobioota ja immuunsüsteemi kujunemist[6].
  • kasulikud bakterid Bifidobacterium breve, mis kuuluvad tavapäraselt rinnapiimas leiduvate bakterite perekonda[6,7] ja millel on kliiniliselt tõestatud immunomoduleeriv mõju[5].

Kliiniliselt on tõestatud, et SYNEO™ tasakaalustab LPA-ga imikute seedetrakti mikrobiootat nii, et see sarnaneks enam tervete, rinnapiimatoidul imikute mikrobiootaga ja et esineks vähem infektsioone[1-4].

SYNEO™ lisamine LPA raviks mõeldud hüpoallergeensetesse toitesegudesse tagab LPA-ga imikutele sama efektiivse sümptomite leevenemise kui meie standardse tootevaliku puhul, kuid lisaks on kliinilistes uuringutes jätkuvalt näidatud teisi erinvaid immuunsüsteemiga seostuvaid tulemusi.

Lugege lisaks SYNEOTM-d sisaldavate lehmapiimavalgu allergia korral kasutatavate toodete kohta

Pepti Syneo Neocate Syneo

Viited: 1.Burks A, ir kiti. „Pediatr Allergy Immunol“, 2015;26(4):316-22. 2. Fox AT, ir kiti. „Clin Transl Allergy“, 2019;9 :5. 3. „PRESTO“ studija, pateikta publikacijai. 4. Candy D, ir kiti. „Pediatri Res“, 2018;83(3):677-86. 5. Van der Aa LB, ir kiti. „Clin Exp Allergy“, 2010;40:795–804. 6. Moro G, et al. J Pediatr Gastroenertol Nutr. 2002; 34:291-5. 7. Cuello-Garcia et al. World Allergy Organ J, 2016;9:1017. 8. Schouten B, et al. J Nutr. 2009; 139: 1398-403. 9. Data on file (placeholder). 10. Chatchatee P, et al. EAACI Media Library 2019, available at http://webcast.eaaci.cyim.com/mediatheque/media.aspx?mediaId=79370&channel=8518. 11.Harvey BM, et al. Pediatr Res, 2014 ;75(2): 343-51.

SYNEO™ ja lehmapiimavalgu allergia (LPA)

Loodud eesmärgiga toetada kujunevat immuunsüsteemi

Peamiseks prioriteediks on toiduallergia sümptomite leevendamine. Süvendatud uurides selgub, et paljudel lehmapiimavalgu allergiaga (LPA) patsientidel on erinev seedetrakti mikrobioota, mida  nimetatakse seedetrakti mikrobioota düsbioosiks[5,12-15]. Mis oleks, kui lisaks sümptomite leevendamisele saaks teha veel midagi, et toetada immuunsüsteemi kujunemist?

SYNEO™ abil on see võimalik – sest SYNEO™ on tugevam kui arvatakse.

Mis on SYNEOTM ja kuidas see aitabLPA-ga imikuid?

SYNEOTM on ainuke LPA diagnoosiga imikutele mõeldud tootesari, mis sisaldab ainulaadset pre- ja probiootikumide segu, mille koostoime toetatab immuunsüsteemi[1-3].

  • meie usaldusväärsed prebiootiliste oligosahhariidide segud, scGOS/lcFOS (9:1) või scFOS/lcFOS (9:1), mis toimivad kasulike bakterite toiduna[8]. SYNEO™ prebiootikume on uuritud üle 30-s teaduslikus uuringus[9]  ja on tõestatud, et need toetavad seedetrakti mikrobioota ja immuunsüsteemi kujunemist[6].
  • kasulikud bakterid Bifidobacterium breve, mis kuuluvad tavapäraselt rinnapiimas leiduvate bakterite perekonda[6,7] ja millel on kliiniliselt tõestatud immunomoduleeriv mõju[5].

Kliiniliselt on tõestatud, et SYNEO™ tasakaalustab LPA-ga imikute seedetrakti mikrobiootat nii, et see sarnaneks enam  tervete, rinnapiimatoidul imikute mikrobiootaga ja et  esineks vähem infektsioone[1-4].

SYNEO™ lisamine LPA raviks mõeldud hüpoallergeensetesse toitesegudesse  tagab  LPA-ga imikutele sama efektiivse sümptomite leevenemise kui meie standardse tootevaliku puhul, kuid lisaks on kliinilistes uuringutes jätkuvalt näidatud teisi erinvaid  immuunsüsteemiga seostuvaid tulemusi:

  • vähem infektsioonidest tingitud hospitaliseerimisi ja harvem antibiootikumide kasutamist [1,2,4,10].
  • nahasümptomite leevenemine ja dermatoloogiliste ravimite kasutamise vähenemine[1,11].
  • vähem astmale sarnanevate sümptomite esinemist ja tänu selelle – väiksem astmaravimite vajadus ühe aasta pärast[ 5].

Leidke lisainfot LPA-ga imikute le mõeldud SYNEOTM-i sisaldavate toodete kasutamise kohta.

Pepti Syneo Neocate Syneo

Viited: 1.Burks A, ir kiti. „Pediatr Allergy Immunol“, 2015;26(4):316-22. 2. Fox AT, ir kiti. „Clin Transl Allergy“, 2019;9 :5. 3. „PRESTO“ studija, pateikta publikacijai. 4. Candy D, ir kiti. „Pediatri Res“, 2018;83(3):677-86. 5. Van der Aa LB, ir kiti. „Clin Exp Allergy“, 2010;40:795–804. 6. Moro G, et al. J Pediatr Gastroenertol Nutr. 2002; 34:291-5. 7.  Cuello-Garcia et al. World Allergy Organ J, 2016;9:1017. 8. Schouten B, et al. J Nutr. 2009; 139: 1398-403. 9. Data on file (placeholder). 10. Chatchatee P, et al. EAACI Media Library 2019, available at http://webcast.eaaci.cyim.com/mediatheque/media.aspx?mediaId=79370&channel=8518. 11.Harvey BM, et al. Pediatr Res, 2014 ;75(2): 343-51.12. Abrahamsson TR, ir kiti. „J Allergy Clin Immunol“, 2012;129:434-40,e1-2. 13. West CE, ir kiti. „J Allergy Clin Immunol“, 2015;135(1):3-1. 14.                Kim BJ, ir kiti. „Allergy Asthma Immunol Res“, 2014;6(5):389–400. 15.                Azad MD, ir kiti. „BJOG“, 2016;123(6):983-93.