Mida ütlevad teadusuuringud?

SYNEO baseerub 10 aastat kestnud uuringutel, mis hõlmasid 1 500 imikut. SYNEO tasakaalustab seedetrakti mikrobiootat, mis muudab selle sarnasemaks tervete, rinnapiimatoidul imikute mikrobiootaga ja need imikud vajasid vähem ravi antibiootikumidega, neil esines vähem infektsioone ning nendest tingitud hospitaliseerimisi (Neocate SYNEO uuringute kõrvalmõjude hindamisel) [1-4].

On aeg vaadata SYNEOTM-d värske pilguga ja teha rohkem, kui vaid sümptomite leevendamine.

SYNEOTM tugevust toetavad erinevate teadusuuringute programm [1-6].

Kolm kliinilist teadusuuringut nätavad, et sünbiootikumid mõjutavad positiivselt lehmapiimavalgu allergiaga imikute seedetrakti mikrobiootat[1,2,4] muutes selle sarnasemaks tervete rinnapiimatoidul imikute mikrobiootaga [4].

Laadige alla kliiniliste teadusuuringute kokkvõtted:
SYNEO Burks A4 EE APP
SYNEO Candy A4 EE APP
SYNEO Fox A4 EE APP

Viimased veebiseminarid

Vaadake meie viimast veebiseminari SYNEOTM teadusuuringute ja kliiniliste ttulemista kohta kohta, mida vahendavad meie juhtivad teadlased Hollandis Utrechtis Nutricia uurimiskeskusest: prof Léon Knippels (teadusdirektor allergia valdkonnas) ja dr Machteld Tiemessen (meeskonna juht).

Veel dokumente allalaadimiseks
Dokumendid on mõeldud ainult tervishoiutöötajatele ja ainult individuaalseks kasutamiseks. Nende levitamine ilma eelneva nõusolekuta ei ole lubatud, kuid võite jagada linki sellele veebilehele.

Sünbiootikumid – Paljulubav Lähenemine
Varajase Ea Toitumise Tähstus LPVA
Seedetrakti Mikrobioota Roll Allergia Tekkes

Teile võib huvi pakkuda ja järgnev:

 

 

Tagasi