Mis võib põhjustada laste kasvuprobleeme varases eas?

Lapse kasvamine ja areng esimestel eluaastatel mõjutavad tema tervist ja heaolu ka hilisemas elus. Mitmed tegurid võivad pärssida lapse optimaalset kasvamist. Kasvupeetus võib esineda lastel, kellel esineb mõni muu haigus või seisund, näiteks tserebraalparalüüs, kaasasündinud südamehaigus, tsüstiline fibroos, maksahaigus või vähk1–2. Sageli on selle põhjuseks haiguse tõttu tekkinud  suurem toitainete vajadus ja samas nende vähene omastamine/saamine. Kuid kasvuprobleemid võivad esineda ka ilma kaasneva haiguseta, näiteks lihtsalt toitumisraskuste tõttu3.  

Lapse normaalseks kasvamiseks tuleb kõigepealt tagada, et ta saaks piisavas koguses õigeid toitaineid [4,5]. 

Toitumise roll meditsiinilise seisundi tõttu kasvuraskustes lapsel 

Sõltumata sellest, mis on lapse kasvuraskuse põhjuseks tuleb lapsele tagada piisavas koguses vajalikke toitaineid. Kehva toitumist on seostatud seedeprobleemidega, haigusest taastumisel tekkivate probleemidega, suurema infektsioonide riskiga ja pikemaajalise haiglas viibimisega5,6. Toitumise hindamine ja kasvamise monitoorimine on seetõttu väga oluline, et tuvastada probleemid võimalikult vara ja  tagada lapse kasvamiseks ja arenemiseks vajalik toitumine5,6. 

Tserebraalparalüüsiga laste toitmisraskused: miks on see oluline ja kuidas seda ära tunda 

Tserebraalparalüüsiga kaasnevad sageli  toitmis- ja neelamisraskused. See võib põhjustada alakaalu ja alatoitumist, mis omakorda mõjutavad kasvamist ja arengut7,8. Toitmise ja toitumise skriinimisvahend  ehk Feeding and Nutrition Screening Tool9 aitab lapsevanematel kiirelt ja hõlpsalt tuvastada, kas lapsel on toitmis- ja neelamisraskusi või alatoitumus, et vajadusel otsida kiirelt meditsiinilist abi.  

Praktiline juhend lapsevanematele lapse kasvamise jälgimiseks kodus 

Koroonaviiruse pandeemia tõttu ei saa paljud meist enam meditsiinipersonaliga näost näkku kokku. Paljude lapse kasvamise pärast muretsevate lapsevanemate ja laste hooldajate  jaoks tähendab see laste mõõtmist kodus. Need lapsevanemad, kes pole kindlad, kuidas seda teha, saavad kasutada seda praktilist juhendit, milles on välja toodud kõik mõõtmise sammud ning nõuanded selle kohta, milliseid põhivahendeid on selleks vaja. 

Nutricia roll imikute ja laste meditsiinilisest seisundist tulenevate kasvamisprobleemidega toimetulemisel 

Nutricia meditsiinilisel näidustustel kasutamiseks ettenähtud toitude valikus on erinevad tooted, mis sobivad kasutamiseks alates imikueast kuni noorukieani ja hiljemgi. Me teeme koostööd tervishoiutöötajate ja teiste ekspertidega, et aidata erinevate terviseprobleemidega lapsi ning tagada nende võimalikult hea kasvamine ja areng. Meie eesmärk on aidata kaasa nende tervise paranemisele pikemas perspektiivis, pakkudes selleks erinevaid meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks  ettenähtud toite nagu suukaudsed ja sondi kaudu manustatavad ravitoidud.  Lisaks pakume ka toitmissonde ja -pumpasid.

Viited

  1. Mehta et al. JPEN 2013: 37(4):460–481 
  2. Beer et al.  Nutr Clin Practice 2015;30:609–624 
  3. Kerzner et al. PEDIATRICS 2015;135(2) 
  4. Beer et al. Nutr Clin Practice 2015;30:609–624. 
  5. Hecht et al. Clin Nutr 2013:34:53–59. 
  6. Huysentruyt et al. Nutrition 2013;29 1356–1361. 
  7. Fung EB, Samson Fang L, Stallings VA, et al. J Am Diet Assoc 2002; 102: 361–73.  
  8. Samson-Fang L, Fung E, Stallings VA, et al. J Pediatr 2002; 141: 637–43.  
  9. Bell KL, Benfer KA, Ware RS, et al. Dev Med Child Neurol. 2019;61(10):1175–81.